The Frozen Bakonyi red dun mén

Callme Grace X SG Frozen Enterprize 

 

Frozen Badger pej mén

Arc Tacera Dun It X SG Frozen Enterprize 

 

A Magic Rooster sárga mén

Magic Nelly X Reds Rosster Delmaso 

 

TheGreatConquistador pej mén

Reds Great Lady X Conquistador Whiz mén

 

My Conquista sárga kanca

My Sailing Ruby X Conquistador Whiz

 

Hungaro Rooster pej mén

Miss Cinderella Star X Reds Roster Delmaso 

 

My Sailing Tinsel pej mén

My Sailaway X Tinseltownsmokingun

 

Pretty Investement fakó kanca

Coccos Investement X Reds Roster Delmaso 

 

Remember Tinseltown sárga mén

But Remember Me X Tinseltownsmokingun 

Kapcsolat

Telefon +36 343 77 188 

rqhkft@gmail.com

Hans Peter Reiss 

+41796299890

info@reissquarterhorses.hu

RQH Kft.

Páskom 1

HU 2861 Bakonysárkány